10 de decembro de 2023

Plataforma Veciñal pola Convivencia. Convocatoria de reunión das AV integrantes o mércores 13 ás 20:30 no local social da AV Sarela

 

Dende a Plataforma Veciñal queremos informarvos das conclusións da reunión celebrada o pasado mércores 29 de novembro no Instituto Rosalía de Castro.

As Asociacións convocantes foron: AV Fonseca, AV Río Sarela e AV Raigame.

Nesta reunión asistiron un numeroso grupo de veciñas e veciños de Compostela que expuxeron os seus casos e quedou patente a urxencia de actuación ante a gravidade das situacións na que viven diariamente.

Manifestaron a súa vontade de incorporación a dita Plataforma a AV Conxo Aberto, AV Plataforma de Galeras, AV Álvaro Cunqueiro e a AV Os Loureiros.

Estaban convidadas a Policía Local e a Policía Nacional pero só acudeu unha representante da Policía Nacional.

Por parte da Policía Local non escusaron a súa ausencia nin tivemos noticias ata o día de hoxe.

As conclusións que puidemos extraer da reunión son as seguintes:

1º Constatamos que é necesario afondar en visibilizar un problema que se ten feito crónico co paso do tempo afectando a un número crecente de veciños e veciñas.

2º Tamén se fai necesario sensibilizar á sociedade para que sexamos conscientes dos efectos negativos que este tipo de contaminación ambiental ten sobre a saúde das persoas e a degradación social dos nosos barrios.

3º Queda clara a escaseza de medios humanos e materiais cos que contan os corpos de Policía para facer a súa labor de vixilancia e de sanción.

4º Pero tamén se constata a falta de unha resposta axeitada e eficaz ás denuncias da veciñanza neste eido concreto, tanto dende a Policía Local como dende os servizos de Inspección Urbanística.

5º Os Concellos están incumprindo o que prescribe a Lei de Espectáculos de Galicia ao non utilizar a potestade sancionadora que esta Lei lles outorga.

6º Non se están aplicando Plans de Inspección e Programas de Acción en materia de loita contra a Contaminación Acústica Nocturna nin a propia competencia sancionadora de oficio ante o consumo de alcohol na vía pública.

7º Queda camiño por andar e os pasos seguintes serán solicitar entrevistas tanto a Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia, como a Valedora do Pobo, para coñecer as súas visións sobre esta Contaminación e as ferramentas que podemos utilizar na nosa defensa.

Para seguir desenrolando o traballo proposto, propoñemos unha reunión das AV integrantes da Plataforma para o mércores día 13 de decembro ás 20:30 horas no local social da AV Sarela na carballeira de San Lourenzo coa seguinte orde do día:

1º Resumo da situación de cada AV. Solicítase traer relacionadas as situacións concretas coas que se atopa a veciñanza afectada nos distintos barrios.

2º Preparación dunha reunión cos representantes municipais e cos corpos de seguridade.

3º Preparación dunha reunión coa Valedora do Pobo para coñecer as ferramentas das que podemos dispoñer.

4º Situación actual da Federación Galega de Asociacións Veciñais contra o Ruído.

5º Pasos a seguir e propostas de accións a tomar a corto, medio e longo prazo.

6º Rogos e preguntas

Saúdos

Plataforma Veciñal pola Convivencia

Ningún comentario: