30 de outubro de 2014

Participación cidadá no medioambiente compostelán

O Centro de Interpretación Ambiental do Concello de Compostela (CIAC), sito no Parque de Belvís, está a enviar unha breve enquisa ás Asociacións de Veciñas e Veciños de Santiago de Compostela para realizar unha sondaxe sobre as inquedanzas da veciñanza encol do Medio Ambiente na cidade. O fin principal da mesma é obter unha serie de información útil co propósito de adaptar as actividades e contidos futuros do CIAC ás necesidades reais da cidadanía, amais de fomentar a implicación da mesma no centro. Dende a Asociación de Veciñas e Veciños Raigame queremos unírmonos a esta iniciativa e trasladar ós veciños a necesidade e a importancia de participaren nesta sondaxe. Podedes acceder á enquisa premendo na seguinte ligazón:


Dende o CIAC agradécese a difusión da citada enquisa, xa que segundo consideran, canta máis xente a cubra máis representativa será.Máis información: 
Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC)
Rúa Camiño da Ameixaga s/n (Mapa: http://goo.gl/SjJLt1)
Teléfono: 981 543 145
Sitio web do CIAC: http://goo.gl/VM2q47 
Facebook do CIAC: https://www.facebook.com/CIACBelvis 

Ningún comentario: