2 de setembro de 2014

Raigame reúnese co novo rexedor compostelán

O pasado 14 de xullo do presente ano 2014, a Asociación de Veciños Raigame presentou no Rexistro un escrito dándollela benvida ó novo Alcalde de Santiago, e, ó tempo, solicitando unha entrevista.

Agustín Hernández, acompañado do concelleiro de Relacións Veciñais e Medio Rural, José Rosende, recibiu, onte dia 1 de setembro, a membros da directiva da nosa Asociación, encabezados polo presidente Xaquín Mato.

Na reunión, cordial e atenta, deixóuselle ó novo rexedor copia dos últimos escritos dirixidos ó goberno municipal (problemas no subsolo da Avenida Rosalía Castro, contedores e recollida de lixo...) así como algunhas ideas e propostas sobre comercio, mobilidade, medio ambiente, sinalizacións, dinamización do barrio, etcétera. 

Dende Raigame valoramos positivamente a predisposición municipal para escoitar as nosas demandas, que seguiremos presentando e denunciando publicamente no caso de non ter solucións nun tempo razoable.