14 de agosto de 2018

É A ORA DO ENSANCHE

É A ORA DO ENSANCHE

Dende a AVV RAIGAME estamos preocupados polas novas que últimamente están aparecendo na prensa sobre o aparcamento en zona ORA no Ensanche.

Preocúpanos a imaxe que se está a dar do noso barrio e polo dano que esta pode ocasionar ao comercio e servizos do Ensanche.

Entendemos que se trata dunha polémica artificial que pode interesar a empresas privadas con intereses na xestión da ORA pero non á ciudadanía.

O Ensanche dispón de máis dunha decena de parkings privados con numerosas prazas pero con prezos altos. Ben sabemos o beneficio que trouxo a xestión privada dos parkings feitos en terreo público.

Cremos imprescindible a municipalización do servizo da ORA.
Entendemos moi positivo para o comercio e hostalería do Ensanche a rotación das prazas de aparcamento.
Cremos necesario habilitar zonas para aparcamento de longa duración tanto na zona do Campus Sur como na Pontepedriña.

Así mesmo cremos necesario estudar fórmulas que supoñan o abaratamento do servizo ás persoas que traballen no Ensanche, clientes e estudantes.
Agradecemos o esforzo municipal por axudar ao comercio do Ensanche para ofertar descontos nos parkings privados aos clientes que nos visiten, como así foi o compromiso coa asociación de comercio do Ensanche.


AVV RAIGAME