22 de xuño de 2024

APOIO Á REGULACIÓN DAS VUT

Apoio á ordenanza para a regulación das VUT Ante a celebración do Pleno deste luns no que se pretende aprobar a ordenanza sobre as VUT, Dende a Asociación Veciñal Raigame queremos manifestar o noso apoio á plataforma PREVITUGA e desexamos que os grupos políticos municipais antepoñan os intereses da cidade e da maioría da cidadanía ante os intereses dun reducido grupo de persoas que só miran para o seu sen importarlles o dano que causan ao presente e futuro de moitas familias que ven como teñen que irse a outros concellos para poder acceder a unha vivenda.

18 de xuño de 2024

UN CASINO NA ZONA NOVA COMPOSTELÁ, COMO É POSIBLE?

 A veciñanza da Zona Nova compostelá espertou estes días atrás coa nova da próxima apertura dun Casino nunha zona saturada deste tipo de negocios xa que existe outro a 70,33 metros, un centro de ensinanza na Praza de Vigo e próximo tamén ao centro público Eduardo PoNdal.  A Lei 3/2023, de 4 de xullo, reguladora dos xogos de Galicia prohibe a apertura de calquera establecemento de xogo situado a unha distancia menor de 300 metros radiais de calquera outro xa autorizado ou a centros educativos

Solicitado acceso á licenza, observamos que se trata da mesma empresa que tiña proxectado abrir un casino nos baixos do Hotel Araguaney e que finalmente non obtivo licenza.

A Xunta de Galicia ten as competencias para outorgar ou rechazar este tipo de licenzas. Preguntámonos como é posible que se autorizase esta licenza autonómica tendo en conta a proximidade a centros de ensino e a outros establecementos adicados ao xogo.

AV Raigame ten formuladas varias denuncias antes Disciplina Urbanística e tentaremos evitar este tipo de establecementos que tanto dano ocasionan á saúde dos menores coma á dos adultos e nunha zona xa de por si saturada de outro tipo de problemas.

https://www.elcorreogallego.es/movil/hemeroteca/un-24-menores-edad-dicen-haber-apostado-galicia-NQCG1205109
6 de xuño de 2024

Como facer ante problemas de ruídos e convivencia?

Podemos actuar de dúas maneiras dependendo de si a reclamación a fai unha persoa ou unha Comunidade de Propietarios.

1° A Comunidade de Propietarios pode actuar contra un inmoble do propio edificio ben sexa un baixo ou un piso en base ao artigo 7.2 da Lei de División Horizontal requerindo ao propietario para que cese a actividade que ben causando molestias. 
Se este apercibimento non causa efecto, acto seguido debe aprobarse en Asamblea Xeral por maioría simple o inicio de accións legais para o cal deberá consultar co servizo xurídico da súa Comunidade. Debe saber que os gastos deste proceso seguramente estén cubertos polo seguro que a Comunidade de Propietarios teña xa contratado.

2° Toda persoa PODE e DEBE presentar denuncia ante o departamento de Disciplina Urbanística independentemente de se chama a Policía Local. Pode facelo ben a través da Sede Electrónica do Concello para o cal precisará de certificado electrónico (ver vídeo máis abaixo) ben presencialmente nas oficinas que o Concello ten en Galeras.
É MOI IMPORTANTE presentar denuncia para que quede constancia do problema e así poder dispoñer dunha medición homologada que certique a magnitude da molestia que padece no seu domicilio.

3° Toda persoa que padeza problemas de ruídos no seu domicilio debe acudir ao seu médico e manifestar o problema que ten. Debe quedar constancia no seu historial médico. É MOI IMPORTANTE este informe xa que nun proceso xudicial ten moito peso o dereito ao descanso e a inviolabilidade do seu domicilio.

Poden contactar coa Asociación Veciñal Raigame para calquera aclaración ou dúbida no email: aavvraigame@gmail.com.Denuncias contra establecementos comerciais por ruídos e problemas de convivencia na Zona NovaOnte mércores 5 de maio, a ASOCIACIÓN DE VECIÑOS RAIGAME tivo unha reunión cos Concelleiros de Seguridade e Urbanismo do Concello de Santiago para tratar dous temas importantes para a veciñanza da Zona Nova compostelá.

Un dos temas tratados foi o ruído e os problemas de convivencia que ocasiona e que veñen padecendo veciños e Comunidades de Propietarios. Trasladámoslle a resolución adoptada por varias Comunidades de Propietarios o pasado luns 3 de maio que consiste en iniciar o trámites xudiciais en base ao artigo 7.2 da Lei de División Horizontal contra 4 establecementos dos que temos queixas e denuncias urbanísticas. Estes establecementos son: 

Bar Stilo en Fernando III n° 39. 
TNT en Santiago de Chile n° 29
Discoteca Vanitas en Santiago del Estero n° 8
Gabanna Discoteca en Rep. Arxentina n° 24

Tamén lles trasladamos as denuncias efectuadas por ruídos contra o Gimnasio Espagat en Fernando III n° 12, Residencia de Estudantes Carmen e a Residencia de Estudantes Santi en Santiago de Chile n° 15 e o local de salsa Guayaba en rúa Nova de Abaixo n° 26. Denuncias realizadas a través do departamento de Disciplina Urbanística dende o ano 2023 e das cales os veciños aínda non tiveron contestación.

Manifestamos a nosa preocupación polas numerosas queixas recibidas pola invasión das beirarrúas e os ruídos xenerados en varios establecementos de hostalería das rúas Fernando III, Frei Rosendo Salvado e Praza Roxa

Se lles trasladaron as queixas recibidas por parte da veciñanza da Rosa pola masificación e molestias en determinados portais debido á presenza da parada que os buses interurbanos teñen nesta rúa e se lle preguntou polo traslado desta parada á Estación Intermodal.

Expresamos a nosa preocupación polos contínuos atropelos que acontecen reiteradamente nos cruces das rúas Santiago de Chile e República Arxentina e solicitamos a súa pronta solución.

Tamén puxemos de manifesto os contínuos atascos ocasionados polos coches aparcados en dobre fila á altura do n° 33 da rúa Rep. Arxentina e que ocasiona retencións de tráfico diarias nas rúas Romero Donallo e Santiago de Chile.

Expresamos o interés veciñal en revisar ás licenzas urbanísticas dos establecementos obxecto de queixas e instamos á toda a veciñanza a que curse as correspondentes denuncias urbanísticas a través da Oficina Virtual do Concello de Santiago independentemente das chamadas puntuais á Policía Local.