12 de xaneiro de 2023

Que está a pasar na Zona Nova? A veciñanza ante a droga e a violencia


Dende a Asociación Veciñal RAIGAME manifestamos que os acontecementos de violencia padecidos recentemente que se saldaron co falecemento dun menor e outro gravemente ferido poñen de manifesto un nivel de agresividade na sociedade en xeral e particularmente na mocidade moi preocupante ante o cal os responsables políticos e policiais deben actuar inmediatamente.

Observamos tamén un aumento considerable do tráfico de drogas nesta zona co seu consumo e menudeo a plena luz do día como o observado actualmente nas rúas do Ensanche.

Tamén chama a atención a incautación de droga hai poucas semanas durante o Nadal nunha redada na que interviñeron antidisturbios a primeira hora da mañá e relacionado con pisos de prostitución.

Droga e violencia son cousas que van da man como ben sabemos e padecemos hai anos nesta cidade.

Para os que amamos esta cidade é doloroso facer público estes feitos pero entendemos que é necesario para poder poñerlle solución.

Como primeira medida disuasoria solicitamos a presencia policial nos puntos conflitivos da Zona Nova entre as 5 e as 9 da mañá así como a súa presencia na Zona Nova durante o resto do día.

A posta en servizo da prometida Policía de Barrio de xeito inmediato.

A creación dunha comisión municipal interdisciplinar na que estean presentes todos os grupos municipais, policía, técnicos e a Universidade de Santiago a fin de realizar un diagnóstico correcto do que está a acontecer e establecer así as súas causas para despois poder actuar coas medidas adecuadas.

Solicitar a intervención dos servizos sociais municipais para que se preocupen pola situación dos xoves que se concentran en determinados puntos da cidade para evitar que sexan vítimas das drogas.

Comunicar tamén que hoxe mércores tivemos unha reunión co Concelleiro de Seguridade na que estaban presentes tamén representantes policiais.

Lamentamos o comportamento e a actitude vehemente do Concelleiro Gonzalo Muíños con reproches continuos, negándose a contestar ás nosas preguntas e limitándose a dicir que “habería presencia policial” para despois levantarse da mesa de reunións antes de que puidéramos formular todas as nosas preguntas. Consideramos que tal actitude é impropia do cargo que ocupa.


AV RAIGAME

En Santiago de Compostela, a 12 de xaneiro de 2023

8 de xaneiro de 2023

VIOLENCIA, DROGAS E PROSTITUCIÓN

Dende a pandemia estamos observando un aumento dos pisos de prostitución e paralelamente a elo un aumento do tráfico de drogas en determinados puntos da Zona Nova.
Todos somos coñecedores  dos últimos casos de violencia, o apuñalamento e posterior falecemento dun mozo na rúa Santiago de Chile e onte, lamentablemente,  outro apuñalamento na rúa Nova de Abaixo. Uns días antes tivo lugar unha redada antidroga en Santiago de Chile coa incautación dun vehículo nun coñecido parking dese rúa. Meses atrás menores de idade adicábanse ao tráfico de drogas no entorno da Praza Roxa.

Para a veciñanza non son descoñecidas algunhas lavanderías de autoservicio e pisos nos que se exerce o tráfico de drogas e pisos nos que se exerce a prostitución. Vimos presentando queixas por distintas canles ao Concello e á Policía do que está a acontecer.

Dende a Asociación Veciñal Raigame solicitamos das autoridades unha implicación real, efectiva e unha actuación inmediata da policia en esas zonas conflictivas que ben coñecen.


Pedimos a presencia policial entre as 5 e as 9 da mañá en determinados lugares que son,dende hai tempo, máis conflictivos: Fernando III, Santiago de Chile, República Arxentina, Avd. de Vilagarcía e Rúa Nova de Abaixo co fin de disuadir de comportamentos violentos que se producen en plena rúa e diante de determinados locais de ocio.


Pedimos unha colaboración policial real, efectiva e colaboradora coa cidadanía durante o día polas damáis rúas, cousa que hai tempo que se bota en falta a pesar de ser reclamada polos veciños e prometida en periodo electoral, como aconteceu coa denominada "Policía de Barrio" da que nada sabemos.


Pedimos que por parte do departamento de "Participación Cidadá" da Policia Nacional se preste máis atención ás chamadas da veciñanza que, sabemos, se fixeron sobre estes pisos e locais onde hai venda de drogas.

Tamén solicitamos a colaboración das veciñas e veciños, dos propietarios de locais de ocio e das comunidades de propietarios para que comuniquen ben á policía ben a Raigame todas aquelas situacións e accións que consideren sospeitosas para que así se poida actuar antes de que esta situación se nos vaia das mans.

2 de xaneiro de 2023

VÉNDESE SOL

 


En resposta ás novas aparecidas na prensa local estes días pasados sobre o debate para unha solución xusta e negociada para o solar do antigo colexio Peleteiro, dende o asociacionismo veciñal comunicamos:

Que a veciñanza organizada na Plataforma Veciñal e a Asociación Veciñal RAIGAME demandamos dos grupos municipais o seu apoio e a súa palabra de que "nunca apoiarían un proxecto que non contara cas veciñas e veciños". Palabra que se cumplíu no Pleno Municipal do pasado día 21. Por elo, agradecemos o apoio expresado democraticamente polos grupos municipais do PP, CA, BNG e o concelleiro non adscrito Javier Fernández.

Que lamentamos a utilización política deste asunto e a confusión que se trata de crear sobre o motivo real desta demanda veciñal e que non é outra que unha solución dialogada e xusta para a veciñanza do Ensanche.

Por todo elo, comunicamos tamén o inicio dunha campaña de concienciación veciñal "VÉNDESE SOL" para chamar a atención da cidadanía sobre este asunto xa que é un problema social que acontece en moitas cidades. Por elo, solicitamos ás veciñas e veciños a colocación deste cartel A3 nalgunha das ventanas que miran á rúa e así visivilizar a necesidade dunha solución xusta.