12 de xaneiro de 2023

Que está a pasar na Zona Nova? A veciñanza ante a droga e a violencia


Dende a Asociación Veciñal RAIGAME manifestamos que os acontecementos de violencia padecidos recentemente que se saldaron co falecemento dun menor e outro gravemente ferido poñen de manifesto un nivel de agresividade na sociedade en xeral e particularmente na mocidade moi preocupante ante o cal os responsables políticos e policiais deben actuar inmediatamente.

Observamos tamén un aumento considerable do tráfico de drogas nesta zona co seu consumo e menudeo a plena luz do día como o observado actualmente nas rúas do Ensanche.

Tamén chama a atención a incautación de droga hai poucas semanas durante o Nadal nunha redada na que interviñeron antidisturbios a primeira hora da mañá e relacionado con pisos de prostitución.

Droga e violencia son cousas que van da man como ben sabemos e padecemos hai anos nesta cidade.

Para os que amamos esta cidade é doloroso facer público estes feitos pero entendemos que é necesario para poder poñerlle solución.

Como primeira medida disuasoria solicitamos a presencia policial nos puntos conflitivos da Zona Nova entre as 5 e as 9 da mañá así como a súa presencia na Zona Nova durante o resto do día.

A posta en servizo da prometida Policía de Barrio de xeito inmediato.

A creación dunha comisión municipal interdisciplinar na que estean presentes todos os grupos municipais, policía, técnicos e a Universidade de Santiago a fin de realizar un diagnóstico correcto do que está a acontecer e establecer así as súas causas para despois poder actuar coas medidas adecuadas.

Solicitar a intervención dos servizos sociais municipais para que se preocupen pola situación dos xoves que se concentran en determinados puntos da cidade para evitar que sexan vítimas das drogas.

Comunicar tamén que hoxe mércores tivemos unha reunión co Concelleiro de Seguridade na que estaban presentes tamén representantes policiais.

Lamentamos o comportamento e a actitude vehemente do Concelleiro Gonzalo Muíños con reproches continuos, negándose a contestar ás nosas preguntas e limitándose a dicir que “habería presencia policial” para despois levantarse da mesa de reunións antes de que puidéramos formular todas as nosas preguntas. Consideramos que tal actitude é impropia do cargo que ocupa.


AV RAIGAME

En Santiago de Compostela, a 12 de xaneiro de 2023

8 de xaneiro de 2023

VIOLENCIA, DROGAS E PROSTITUCIÓN

Dende a pandemia estamos observando un aumento dos pisos de prostitución e paralelamente a elo un aumento do tráfico de drogas en determinados puntos da Zona Nova.
Todos somos coñecedores  dos últimos casos de violencia, o apuñalamento e posterior falecemento dun mozo na rúa Santiago de Chile e onte, lamentablemente,  outro apuñalamento na rúa Nova de Abaixo. Uns días antes tivo lugar unha redada antidroga en Santiago de Chile coa incautación dun vehículo nun coñecido parking dese rúa. Meses atrás menores de idade adicábanse ao tráfico de drogas no entorno da Praza Roxa.

Para a veciñanza non son descoñecidas algunhas lavanderías de autoservicio e pisos nos que se exerce o tráfico de drogas e pisos nos que se exerce a prostitución. Vimos presentando queixas por distintas canles ao Concello e á Policía do que está a acontecer.

Dende a Asociación Veciñal Raigame solicitamos das autoridades unha implicación real, efectiva e unha actuación inmediata da policia en esas zonas conflictivas que ben coñecen.


Pedimos a presencia policial entre as 5 e as 9 da mañá en determinados lugares que son,dende hai tempo, máis conflictivos: Fernando III, Santiago de Chile, República Arxentina, Avd. de Vilagarcía e Rúa Nova de Abaixo co fin de disuadir de comportamentos violentos que se producen en plena rúa e diante de determinados locais de ocio.


Pedimos unha colaboración policial real, efectiva e colaboradora coa cidadanía durante o día polas damáis rúas, cousa que hai tempo que se bota en falta a pesar de ser reclamada polos veciños e prometida en periodo electoral, como aconteceu coa denominada "Policía de Barrio" da que nada sabemos.


Pedimos que por parte do departamento de "Participación Cidadá" da Policia Nacional se preste máis atención ás chamadas da veciñanza que, sabemos, se fixeron sobre estes pisos e locais onde hai venda de drogas.

Tamén solicitamos a colaboración das veciñas e veciños, dos propietarios de locais de ocio e das comunidades de propietarios para que comuniquen ben á policía ben a Raigame todas aquelas situacións e accións que consideren sospeitosas para que así se poida actuar antes de que esta situación se nos vaia das mans.

2 de xaneiro de 2023

VÉNDESE SOL

 


En resposta ás novas aparecidas na prensa local estes días pasados sobre o debate para unha solución xusta e negociada para o solar do antigo colexio Peleteiro, dende o asociacionismo veciñal comunicamos:

Que a veciñanza organizada na Plataforma Veciñal e a Asociación Veciñal RAIGAME demandamos dos grupos municipais o seu apoio e a súa palabra de que "nunca apoiarían un proxecto que non contara cas veciñas e veciños". Palabra que se cumplíu no Pleno Municipal do pasado día 21. Por elo, agradecemos o apoio expresado democraticamente polos grupos municipais do PP, CA, BNG e o concelleiro non adscrito Javier Fernández.

Que lamentamos a utilización política deste asunto e a confusión que se trata de crear sobre o motivo real desta demanda veciñal e que non é outra que unha solución dialogada e xusta para a veciñanza do Ensanche.

Por todo elo, comunicamos tamén o inicio dunha campaña de concienciación veciñal "VÉNDESE SOL" para chamar a atención da cidadanía sobre este asunto xa que é un problema social que acontece en moitas cidades. Por elo, solicitamos ás veciñas e veciños a colocación deste cartel A3 nalgunha das ventanas que miran á rúa e así visivilizar a necesidade dunha solución xusta.

23 de decembro de 2022

Que está a pasar co solar de Peleteiro? Entrevista en RadioVoz con Xosé Manuel Duran, presidente da Asociación

 A Asociación Veciñal RAIGAME xunto coa Plataforma Veciñal por unha solución xusta para o solar de Peleteiro reclaman ao grupo de goberno e ao seu alcalde que se sente a falar para chegar a unha solución xusta o antes posible. Dende RAIGAME propoñemos unha mesa de diálogo na que estean presentes técnicos e representantes da propiedade, do concello e da nosa asociación. Cousa que sempre reclamamos.

20 de decembro de 2022

ECLIPSE VECIÑAL COAS SOMBRAS DE BUGALLO


Temos que recoñecer que todas e todos estamos cansos, uns máis que outros, pero todos estamos fartos desta situación. Ano tras ano, reunión tras reunión, plano tras plano...nin que fora unha carreira a ver quen se cansa antes e se rinde aceptando calquera cousa con tal de rematar con esta situación.

Pero non debemos esquecer que hoxe ese solar estaría en plena construción se non fose polo que aconteceu hai 4 anos e o seu responsable está hoxe de alcalde.

Daquela había consenso coa anterior propietaria do antigo solar de Peleteiro, había consenso co tecido asociativo e coa veciñanza pero o Sr. Bugallo o impediu e agora nolo pon outra vez enriba da mesa sen consenso coa propiedade (iso é o que nos quere facer crer) e sen consenso coa veciñanza coa inseguridade xurídica que iso supón.

Esta situación só se pode entender dende un conflito de intereses; por unha banda os intereses especulativos dun fondo de inversión que quere o máximo rendemento posible a costa do que sexa. Doutra, os intereses lexítimos da veciñanza que non está disposta a que lle quiten o sol para llo dar aos especuladores para que así poidan vender mellor e máis caros os pisos.

Os servizos técnicos municipais recoñeceron a súa incapacidade para dar cunha solución que contente a todas as partes. Os nosos técnicos sí que atoparon solucións pero foron rexeitadas por non ser do agrado dos propietarios. Estas solucións serían perfectamente rendibles pero para os especuladores todo é pouco. Polo tanto, a responsabilidade agora é dos nosos representantes municipais.

Ante esta situación, entendemos que o papel dun político honesto e comprometido coa cidade e coa súa cidadanía é estar do lado das súas veciñas e veciños.

Chegados a esta situación na que, parece ser, non se conta co visto e prace da propiedade:

  •  Que lle impide ao goberno municipal aceptar a demanda veciñal? 
E se realmente conta coa oposición da propiedade, a seguridade xurídica está moi cuestionada:

  • Que garantías temos de que este proxecto que se nos presenta teña posibilidades de            execución?

Porque na “Documentación para a aprobación inicial” apreciamos erros graves xa que na “Memoria xustificativa” faise referencia a outro proxecto distinto que non é o que se vai levar ao Pleno Municipal do día 21. Por elo, sospeitamos que o proxecto que se vai presentar non conta con todos os informes preceptivos que debería. Motivo máis que suficiente para impugnala tanto no momento da exposición pública como despois nos tribunais.

A Zona Nova e a nosa cidade merecen un proxecto mellor e a altura dos tempos para o solar do antigo colexio Peleteiro. 

Por todo elo, as veciñas e veciños da Plataforma Veciñal e da Asociación Veciñal RAIGAME pedímoslles aos nosos representantes só unha cousa:

Que non permitan que nos quiten o sol para llo dar a un fondo de inversión americano.

Que non permitan unha inxustiza. Que non acepten ningunha proposta que prexudique ás veciñas e veciños que levamos vivindo aquí hai máis de 50 anos.

15 de outubro de 2022

Asemblea Xeral de Raigame

 ASEMBLEA XERAL DE RAIGAME

Data : Xoves 27 outubro 2022

Hora : 19.30h.

Lugar : C.S.C. O Ensanche

R/Frei Rosendo Salvado 14-16

15701 Santiago

Orde do día

1.- Informe de xestión ( 2019-2022 )

2.- Eleccións para renovar á Xunta Directiva.

3.- Rogos e preguntas.

En Compostela, a 12 de outubro de 2022
Presidente
Xosé Manuel Durán Orús


P.S. Presentación de Candidaturas,ata o día 27, nos enderezos :

Correo electrónico de Raigame : aavvraigame@gmail.com

Correo postal ou entrega presencial : R/Ramón Cabanillas 10 baixo.

15701 Santiago

Mínimo : catro persoas ; Presidente,vicepresidente, tesoureiro, secretario

Máximo : sete persoas ; Os cargos anteriores e tres vogais