22 de xuño de 2024

APOIO Á REGULACIÓN DAS VUT

Apoio á ordenanza para a regulación das VUT Ante a celebración do Pleno deste luns no que se pretende aprobar a ordenanza sobre as VUT, Dende a Asociación Veciñal Raigame queremos manifestar o noso apoio á plataforma PREVITUGA e desexamos que os grupos políticos municipais antepoñan os intereses da cidade e da maioría da cidadanía ante os intereses dun reducido grupo de persoas que só miran para o seu sen importarlles o dano que causan ao presente e futuro de moitas familias que ven como teñen que irse a outros concellos para poder acceder a unha vivenda.

18 de xuño de 2024

UN CASINO NA ZONA NOVA COMPOSTELÁ, COMO É POSIBLE?

 A veciñanza da Zona Nova compostelá espertou estes días atrás coa nova da próxima apertura dun Casino nunha zona saturada deste tipo de negocios xa que existe outro a 70,33 metros, un centro de ensinanza na Praza de Vigo e próximo tamén ao centro público Eduardo PoNdal.  A Lei 3/2023, de 4 de xullo, reguladora dos xogos de Galicia prohibe a apertura de calquera establecemento de xogo situado a unha distancia menor de 300 metros radiais de calquera outro xa autorizado ou a centros educativos

Solicitado acceso á licenza, observamos que se trata da mesma empresa que tiña proxectado abrir un casino nos baixos do Hotel Araguaney e que finalmente non obtivo licenza.

A Xunta de Galicia ten as competencias para outorgar ou rechazar este tipo de licenzas. Preguntámonos como é posible que se autorizase esta licenza autonómica tendo en conta a proximidade a centros de ensino e a outros establecementos adicados ao xogo.

AV Raigame ten formuladas varias denuncias antes Disciplina Urbanística e tentaremos evitar este tipo de establecementos que tanto dano ocasionan á saúde dos menores coma á dos adultos e nunha zona xa de por si saturada de outro tipo de problemas.

https://www.elcorreogallego.es/movil/hemeroteca/un-24-menores-edad-dicen-haber-apostado-galicia-NQCG1205109
6 de xuño de 2024

Como facer ante problemas de ruídos e convivencia?

Podemos actuar de dúas maneiras dependendo de si a reclamación a fai unha persoa ou unha Comunidade de Propietarios.

1° A Comunidade de Propietarios pode actuar contra un inmoble do propio edificio ben sexa un baixo ou un piso en base ao artigo 7.2 da Lei de División Horizontal requerindo ao propietario para que cese a actividade que ben causando molestias. 
Se este apercibimento non causa efecto, acto seguido debe aprobarse en Asamblea Xeral por maioría simple o inicio de accións legais para o cal deberá consultar co servizo xurídico da súa Comunidade. Debe saber que os gastos deste proceso seguramente estén cubertos polo seguro que a Comunidade de Propietarios teña xa contratado.

2° Toda persoa PODE e DEBE presentar denuncia ante o departamento de Disciplina Urbanística independentemente de se chama a Policía Local. Pode facelo ben a través da Sede Electrónica do Concello para o cal precisará de certificado electrónico (ver vídeo máis abaixo) ben presencialmente nas oficinas que o Concello ten en Galeras.
É MOI IMPORTANTE presentar denuncia para que quede constancia do problema e así poder dispoñer dunha medición homologada que certique a magnitude da molestia que padece no seu domicilio.

3° Toda persoa que padeza problemas de ruídos no seu domicilio debe acudir ao seu médico e manifestar o problema que ten. Debe quedar constancia no seu historial médico. É MOI IMPORTANTE este informe xa que nun proceso xudicial ten moito peso o dereito ao descanso e a inviolabilidade do seu domicilio.

Poden contactar coa Asociación Veciñal Raigame para calquera aclaración ou dúbida no email: aavvraigame@gmail.com.Denuncias contra establecementos comerciais por ruídos e problemas de convivencia na Zona NovaOnte mércores 5 de maio, a ASOCIACIÓN DE VECIÑOS RAIGAME tivo unha reunión cos Concelleiros de Seguridade e Urbanismo do Concello de Santiago para tratar dous temas importantes para a veciñanza da Zona Nova compostelá.

Un dos temas tratados foi o ruído e os problemas de convivencia que ocasiona e que veñen padecendo veciños e Comunidades de Propietarios. Trasladámoslle a resolución adoptada por varias Comunidades de Propietarios o pasado luns 3 de maio que consiste en iniciar o trámites xudiciais en base ao artigo 7.2 da Lei de División Horizontal contra 4 establecementos dos que temos queixas e denuncias urbanísticas. Estes establecementos son: 

Bar Stilo en Fernando III n° 39. 
TNT en Santiago de Chile n° 29
Discoteca Vanitas en Santiago del Estero n° 8
Gabanna Discoteca en Rep. Arxentina n° 24

Tamén lles trasladamos as denuncias efectuadas por ruídos contra o Gimnasio Espagat en Fernando III n° 12, Residencia de Estudantes Carmen e a Residencia de Estudantes Santi en Santiago de Chile n° 15 e o local de salsa Guayaba en rúa Nova de Abaixo n° 26. Denuncias realizadas a través do departamento de Disciplina Urbanística dende o ano 2023 e das cales os veciños aínda non tiveron contestación.

Manifestamos a nosa preocupación polas numerosas queixas recibidas pola invasión das beirarrúas e os ruídos xenerados en varios establecementos de hostalería das rúas Fernando III, Frei Rosendo Salvado e Praza Roxa

Se lles trasladaron as queixas recibidas por parte da veciñanza da Rosa pola masificación e molestias en determinados portais debido á presenza da parada que os buses interurbanos teñen nesta rúa e se lle preguntou polo traslado desta parada á Estación Intermodal.

Expresamos a nosa preocupación polos contínuos atropelos que acontecen reiteradamente nos cruces das rúas Santiago de Chile e República Arxentina e solicitamos a súa pronta solución.

Tamén puxemos de manifesto os contínuos atascos ocasionados polos coches aparcados en dobre fila á altura do n° 33 da rúa Rep. Arxentina e que ocasiona retencións de tráfico diarias nas rúas Romero Donallo e Santiago de Chile.

Expresamos o interés veciñal en revisar ás licenzas urbanísticas dos establecementos obxecto de queixas e instamos á toda a veciñanza a que curse as correspondentes denuncias urbanísticas a través da Oficina Virtual do Concello de Santiago independentemente das chamadas puntuais á Policía Local.

19 de febreiro de 2024

Ruído, drogas, prostitución, contaminación lumínica e outros problemas de convivencia.Como podemos afrontalos dende as Asociacións Veciñais e as Comunidades de Propietarios.
 

Luns 26 de febreiro ás 20.15h no Centro Sociocultural do Ensanche. 

Intervirán: Alejandro Sánchez Brunete. Veciño da Zona Nova e Ex-concelleiro de Seguridade Cidadá.
Lisardo Núñez Pardo de Vera. Avogado. 

O ruído introdúcese ilegalmente nos nosos domicilios e agora tamén a contaminación lumínica, o que supón un violación ao noso dereito á intimidade. É coma se un extrano entrara na nosa casa e nos impedirá vivir. Peor aínda, nos perxudica seriamente a saúde. Esta situación reitarada e vanalizada fai que a calidade de vida sexa peor e sexa cada vez máis difícil vivir na Zona Nova o que leva a que moitas persoas deciden abandoar as súas vivendas. Esta situación conleva unha degradación da nosa convivencia e sexa caldo de cultivo para que aumenten os pisos nos que se exerce a prostitución e tráfico de drogas e así tamén, as nosas propiedades van perdendo valor. Ninguén vai querer vivir onde non se pode durmir e os problemas de convivencia son insoportables. Os causantes desta situación non son conscientes do dano que producen á veciñanza, á súa cidade e así mesmos. Dende a Asociación Veciñal RAIGAME pesamos que temos moito que facer antes de abandoar. A nivel municipal, exixindo ao Concello que actúe regulando as actividades a nivel urbanístico e sancionando a todas aquelas persoas e empresas causantes desta situación, as actuacións incívicas na rúa, aos pisos turísticos e pensións de estudantes, aqueles bares e locais de ocio nocturno e outras actividades económicas que causan graves molestias á veciñanza.. Nós podemos actuar individual denunciando por escrito estas situacións. E tamén colectivamente acudindo á vía xudicial ben sexa exixindo a revisión das licenzas e o cumprimento da normativa vixente ben acudindo á médico e solicitando informes médicos que permitan ir por vía penal. É moi importante que nos organicemos e actuemos colectivamente polo ben da nosa saúde e da nosa cidade.

23 de xaneiro de 2024

"AV Raigame anima e asesora á veciñanza a denunciar os focos de contaminación acústica e lumínica"

 

Na reunión celebrada o pasado luns 22 de xaneiro na Zona Nova compostelá, os participantes na mesa redonda puxeron de manifesto como a contaminación acústica e lumínica é unha agresión que invade os nosos domicilios. Pero a diferencia de outras agresións, estas non deixan marcas. 

Por elo, é moi importante que as persoas que as sufren acudan ao seu Centro de Saúde e o manifesten así. Esto permitiría acudir á fiscalía de medioambiente e actuar más contundentemente contra os causantes das agresións.
Así mesmo, animamos á veciñanza á presentar denuncias por escrito a través da oficina virtual do Concello para que quede constancia por escrito de ditas denuncias xa que moitas veces as chamadas á policía local e nacional non é suficiente.

Esperamos que os compromisos manifestados recentemente polo goberno municipal fagan efecto, entre estes compromisos está a dotación de máis persoal no departamento de disciplina urbanística para axilizar o trámite das denuncias que se están a presentar.

Tamén instamos ao Concello a acelerar os traballos técnicos e de coordinación interna comprendidos recentemente coa Plataforma Veciñal contra o ruído para elaborar un plan de acción contra as concentracións multitudinarias diante de determinados lugares de ocio nocturno coa fin de disuadir de comportamentos incívicos e fonte de ruídos a altas horas da madrugada que impiden o normal descanso das veciñas e veciños.
Quedou en evidencia a falta de axentes da autoridade na cidade polo que solicitamos un aumento do número de efectivos policiais tanto local como nacional e se deixe de poñer como excusa a "taxa de reposición" xa que entendemos que a día de hoxe xa non se dan as circunstancias que obrigaban a non poder contratar máis efectivos.

16 de xaneiro de 2024

Mesa redonda: Ruído e outros problemas de convivencia; como abordalosA Asociación Veciñal Raigame quere convidaros a unha mesa redonda coa veciñanza da Zona Nova o luns 22 de xaneiro ás 20:15h no CSC O Ensanche coa intención de ofrecer mecanismos de actuación a todas aquelas personas que están a sufrir problemas de ruídos e convivencia nos seus domicilios e comunidades. Ao mesmo tempo que realizaremos un mapa de incidencias da Zona Nova compostelá para visivilizar os problemas e ter unha mellor prespectiva da dimensión real da situación.
A mesa redonda estará formada por Carlos Vence, presidente da Asociación Veciñal O Cimborrio de Ourense, o doutor Suso Sueiro, Roberto Almuíña, presidente da Asociación Veciñal Fonseca do cidade histórica compostelá e representantes da Policía Local.


Incidencias de ruídos e molestias comunicadas pola veciñanza:

1. Na rúa Santiago de Chile.
1.1. Ruídos no interior das vivendas provocados polas pensións de estudantes no nº 15 de Santiago de Chile
1.2. Ruídos na rúa e ouriños por concentracións nocturnas diante do bar TNT 

 

2. Contaminación lumínica provocada pola pantalla luminosa do Hórreo frente á Galuresa

3. Na rúa Rep. Arxentina:
3.1. Ruídos na rúa e ouriños por concentracións nocturnas diante do 24h O de Sempre
3.2. Ruídos na rúa e ouriños por concentracións nocturnas diante da discoteca Gabanna
3.3. Ruídos na rúa e ouriños por concentracións nocturnas diante da discoteca Blaster

 

4. Na rúa Alfredo Brañas. Ruídos na rúa e ouriños por concentracións nocturnas diante da discoteca La Facultad

5. Na rúa Nova de Abaixo. Ruídos na rúa e ouriños por concentracións nocturnas diante da discoteca Central Perk.

6. Na rúa Santiago del Estero. Ruídos na rúa e ouriños por concentracións nocturnas diante da discoteca Vanitas.

7. Patios interiores da rúa da Rosa. Ruídos provocados polas actividades do Ximnasio Spagat

8. Na rúa Fernando III:
8.1. Ruído na rúa, ouriños, pelexas e outras incidencias por concentracións de mañá diante do bar Stilo.
8.2. Ruídos na rúa e molestias á veciñanza no nº 12 por concentracións de rapazada diante do bar Black Ball durante o día.