5 de outubro de 2021

O 27 DE SETEMBRO DE 1960, OS PROPIETARIOS DAS CASAS DE RAMÍREZ RECIBIRON AS CHAVES DAS SÚAS VIVENDAS.


O 27 de setembro de 1960, ao pé deste cruceiro, os propietarios das Casas de Ramírez recibiron as chaves das súas vivendas. Sesenta e un anos despois desde a Asociación de Veciños Raigame, en colaboración co Centro Socio Cultural O Ensanche, quixemos lembrar a efeméride, con Xaquín Mato e Agustín Pena representando á Asociación. O cruceiro é o segundo -máis é o orixinal do acto- logo de que o primeiro, inmortalizado  por Rosalía, rematase instalado na praciña de San Fiz de Solovio.


Cruceiro de Ramírez que te ergues solitario

dos Agros na espranada, antre as rosas dos campos:

o sol da tarde pousa en ti o postreiro raio

coma nun alma triste pousa un soño dourado.

Algunha vez no estío, eu ó teu pe sentada

escoito silenciosa, mentras a tarde acaba;

baixo das pedras mudas, que teu secreto gardan,

maxino que resoa o brando son dun arpa,

¡música incomprensible que doutros mundos fala!

¡Tal de Memnón se oían ó amañecer na estatua

aqueles sons divinos que as almas encantaban!

(Rosalía de Castro, Follas Novas. 1880)

Ningún comentario: