8 de xaneiro de 2023

VIOLENCIA, DROGAS E PROSTITUCIÓN

Dende a pandemia estamos observando un aumento dos pisos de prostitución e paralelamente a elo un aumento do tráfico de drogas en determinados puntos da Zona Nova.
Todos somos coñecedores  dos últimos casos de violencia, o apuñalamento e posterior falecemento dun mozo na rúa Santiago de Chile e onte, lamentablemente,  outro apuñalamento na rúa Nova de Abaixo. Uns días antes tivo lugar unha redada antidroga en Santiago de Chile coa incautación dun vehículo nun coñecido parking dese rúa. Meses atrás menores de idade adicábanse ao tráfico de drogas no entorno da Praza Roxa.

Para a veciñanza non son descoñecidas algunhas lavanderías de autoservicio e pisos nos que se exerce o tráfico de drogas e pisos nos que se exerce a prostitución. Vimos presentando queixas por distintas canles ao Concello e á Policía do que está a acontecer.

Dende a Asociación Veciñal Raigame solicitamos das autoridades unha implicación real, efectiva e unha actuación inmediata da policia en esas zonas conflictivas que ben coñecen.


Pedimos a presencia policial entre as 5 e as 9 da mañá en determinados lugares que son,dende hai tempo, máis conflictivos: Fernando III, Santiago de Chile, República Arxentina, Avd. de Vilagarcía e Rúa Nova de Abaixo co fin de disuadir de comportamentos violentos que se producen en plena rúa e diante de determinados locais de ocio.


Pedimos unha colaboración policial real, efectiva e colaboradora coa cidadanía durante o día polas damáis rúas, cousa que hai tempo que se bota en falta a pesar de ser reclamada polos veciños e prometida en periodo electoral, como aconteceu coa denominada "Policía de Barrio" da que nada sabemos.


Pedimos que por parte do departamento de "Participación Cidadá" da Policia Nacional se preste máis atención ás chamadas da veciñanza que, sabemos, se fixeron sobre estes pisos e locais onde hai venda de drogas.

Tamén solicitamos a colaboración das veciñas e veciños, dos propietarios de locais de ocio e das comunidades de propietarios para que comuniquen ben á policía ben a Raigame todas aquelas situacións e accións que consideren sospeitosas para que así se poida actuar antes de que esta situación se nos vaia das mans.

Ningún comentario: